top of page
Regnskapsfører Sydeberg Oslo Knapstad Østfold Lakselv Regnkapstjenester IC Regnskap AS

TJENESTER:

IC Regnskap AS tilbyr tjenester innenfor regnskapsføring, personal og lønn, og årsregnskap, skatt og avgift. 

 

​Regnskapsføring

Mottakssenter for innskannet bilag

Kontere og registrering av bilag

Remittering av inngående fakturaer

Bankbetalinger, fakturering

Oppfølging av kundereskontro og leverandører

Offentlig rapportering, korrekte oppgaver for merverdiavgift

Avstemming og dokumentasjon av balanseposter og resultatposter

Klargjøring av materialet til revisjon

Personal og lønn

Lønnskjøring, lønnsslipper

Lønns- og trekkoppgaver

Terminoppgaver, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Behandling av bidrags- og utleggstrekk

Beregning og utbetaling av feriepenger

A-ordningen

 

​Årsregnskap, skatt og avgift

Årsregnskap med noter

Bistand med utarbeidelse av årsberetning

Ligningsdokumenter

Bistand med utfylling av protokoller for styremøter og generalforsamling

Utarbeidelse av selvangivelse med tilhørende vedlegg

MVA-registrering

Rådgivning i forbindelse med avgiftsspørsmål

Skatterådgivning

Kommunikasjon med Skatteetaten og Kemnerkontoret

bottom of page