top of page

IC REGNSKAP AS.

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
tripletex%20(1)_edited.png
PRISTILBUD

FÅ Pristilbud: 

FOR OSS ER DET VIKTIG MED FORNØYDE KUNDER

REGNSKAPSTJENESTER TIL 

FORNUFTIGE PRISER. 

VÅRE NETTBASERTE REGNSKAPSSYSTEMER (TRIPLETEX) ER MED PÅ Å EFFEKTIVISERE REGNSKAPSARBEIDET OG GIR VÅRE KUNDER ENKLERE TILGANG OG OVERSIKT OVER INNTJENINGER OG KOSTNADER FOR VIRKSOMHETEN

VI HAR BRED ERFARING INNENFOR ULIKE BRANSJER

HVEM ER VI?

VI ER ET AUTORISERT REGNSKAPSBYRÅ SOM TILBYR REGNSKAPSTJENESTER TIL SMÅ OG MELLOMSTORE SELSKAPER 

VÅRE TJENESTER:

REGNSKAPSFØRsel

 • MOTTAKSSENTER FOR INNSKANNET BILAG

 • KONTERING OG REGISTRERING AV BILAG

 • REMITTERING AV INNGÅENDE FAKTURAER

 • BANKBETALINGER, FAKTURERING

 • OPPFØLGING AV KUNDERESKONTRO OG LEVERANDØRER

 • OFFENTLIG RAPPORTERING, KORREKTE OPPGAVER FOR MERVERDIAVGIFT

 • AVSTEMMING OG DOKUMENTASJON AV BALANSEPOSTER OG RESULTATPOSTER

 • KLARGJØRING AV MATERIALET TIL REVISJON

PERSONAL OG LØNN

 • LØNNSKJØRING, LØNNSSLIPPER

 • LØNNS- OG TREKKOPPGAVER

 • TERMINOPPGAVER, ARBEIDSGIVERAVGIFT OG FORSKUDDSTREKK

 • BEHANDLING AV BIDRAGS- OG UTLEGGSTREKK

 • BEREGNING OG UTBETALING AV FERIEPENGER

 • A-ORDNINGEN

ÅRSREGNSKAP, SKATT OG AVGIFT

 • ÅRSREGNSKAP MED NOTER

 • BISTAND MED UTARBEIDELSE AV ÅRSBERETNING 

 • LIGNINGSDOKUMENTER

 • BISTAND MED UTFYLLING AV PROTOKOLLER FOR STYREMØTER OG GENERALFORSAMLING

 • UTARBEIDELSE AV SELVANGIVELSE MED TILHØRENDE VEDLEGG

 • MVA-REGISTERERING

 • RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED AVGIFTSSPØRSMÅL

 • SKATTERÅDGIVNING

 • KOMMUNIKASJON MED SKATTEETATEN OG KEMNERKONTORET

TJENESTER
bottom of page