top of page

IC REGNSKAP AS.

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
tripletex%20(1)_edited.png
PRISTILBUD

REGNSKAPSTJENESTER TIL 

FORNUFTIGE PRISER. 

FOR OSS ER DET VIKTIG MED FORNØYDE KUNDER

VÅRE NETTBASERTE REGNSKAPSSYSTEMER (TRIPLETEX) ER MED PÅ Å EFFEKTIVISERE REGNSKAPSARBEIDET OG GIR VÅRE KUNDER ENKLERE TILGANG OG OVERSIKT OVER INNTJENINGER OG KOSTNADER FOR VIRKSOMHETEN

VI HAR BRED ERFARING INNENFOR ULIKE BRANSJER

FÅ Pristilbud: 

HVEM ER VI?

VI ER ET AUTORISERT REGNSKAPSBYRÅ SOM TILBYR REGNSKAPSTJENESTER TIL SMÅ OG MELLOMSTORE SELSKAPER 

VÅRE TJENESTER:

REGNSKAPSFØRsel

 • MOTTAKSSENTER FOR INNSKANNET BILAG

 • KONTERING OG REGISTRERING AV BILAG

 • REMITTERING AV INNGÅENDE FAKTURAER

 • BANKBETALINGER, FAKTURERING

 • OPPFØLGING AV KUNDERESKONTRO OG LEVERANDØRER

 • OFFENTLIG RAPPORTERING, KORREKTE OPPGAVER FOR MERVERDIAVGIFT

 • AVSTEMMING OG DOKUMENTASJON AV BALANSEPOSTER OG RESULTATPOSTER

 • KLARGJØRING AV MATERIALET TIL REVISJON

PERSONAL OG LØNN

 • LØNNSKJØRING, LØNNSSLIPPER

 • LØNNS- OG TREKKOPPGAVER

 • TERMINOPPGAVER, ARBEIDSGIVERAVGIFT OG FORSKUDDSTREKK

 • BEHANDLING AV BIDRAGS- OG UTLEGGSTREKK

 • BEREGNING OG UTBETALING AV FERIEPENGER

 • A-ORDNINGEN

ÅRSREGNSKAP, SKATT OG AVGIFT

 • ÅRSREGNSKAP MED NOTER

 • BISTAND MED UTARBEIDELSE AV ÅRSBERETNING 

 • LIGNINGSDOKUMENTER

 • BISTAND MED UTFYLLING AV PROTOKOLLER FOR STYREMØTER OG GENERALFORSAMLING

 • UTARBEIDELSE AV SELVANGIVELSE MED TILHØRENDE VEDLEGG

 • MVA-REGISTERERING

 • RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED AVGIFTSSPØRSMÅL

 • SKATTERÅDGIVNING

 • KOMMUNIKASJON MED SKATTEETATEN OG KEMNERKONTORET

TJENESTER
bottom of page